Φυτεμένα Δώματα

Φυτεμένα Δώματα

Φυτεμένα Δώματα

Ως φυτεμένο δώμα ορίζεται κάθε επιφάνεια που καλύπτεται με βλάστηση μεταξύ της οποίας παρεμβάλλεται μια δομική κατασκευή.

Όταν αναφερόμαστε σε ένα φυτεμένο δώμα κινούμαστε βάση μελέτης. της υπάρχουσας κατασκευής.
Η εργασία μας καλύπτει την θερμομόνωση , την στεγανοποίηση με χρήση αντιριζικών μεμβρανών, την κατεύθυνση των υδάτων καθώς και αποστραγγιστικό σύστημα. Στα φυτεμένα δώματα χρησιμοποιείτε διπλή μεμβράνη.

Η χρήση του φυτεμένου δώματος εξοικονομεί ενέργεια, θερμομονώνει και στεγανοποιεί το χώρο σας.
 

Για τη στεγανοποιήσει υπάρχουν δύο τρόποι:

  • Με αντιριζικές μεμβράνες
  • Με μεμβράνη Tpo-Sikaplan, υαλοπιλήματος ,όπου δε χρήζουν στερέωσης.