Εσωτερική στεγανοποίηση υπογείων με PVC

Εσωτερική στεγανοποίηση υπογείων με PVC

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Η στεγανοποίηση των υπογείων στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται εσωτερικά και όχι εξωτερικά, λόγω κόστους. Η εφαρμογή των υλικών είναι δύσκολη και απαιτείται εμπειρία και λεπτομέρεια. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν συγκεκριμένα βήματα για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λόγω των πιέσεων και των μεγάλων μηχανικών αντοχών, για την απόλυτη στεγανοποίηση των υπογείων χώρων, χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά, μεγάλης αντοχής.

Η εταιρεία μας πέρα από την ολοκλήρωση της στεγανοποίησης στα υπόγεια τοιχία, μπορεί να αναλάβει περαιτέρω εργασίες, όπως σοβάτισμα, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμούς και άλλες εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Καθαρισμός των τοιχίων από σαθρά κονιάματα/ σοβάδες, από ξύλα που είναι θαμμένα στο σκυρόδεμα και αποτελούν βασικές αιτίες για εισροές υδάτων. Εξομάλυνση του σκυροδέματος και κόψιμο σίδερων και μινιάρισμα αυτών με θιξοτροπικό μίνιο (σε περίπτωση που προεξέχουν).
  • Σκάψιμο στα σημεία που υπάρχουν εισροές υδάτων από τριχοειδή ρωγμές και ατέλειες του σκυροδέματος.
  • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας με υδροβολή για την απομάκρυνση της σκόνης και για τη σωστή προετοιμασία της εφαρμογής των κονιαμάτων για τη στεγανοποίηση των τοιχίων.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει άμεση εισροή υδάτων, πραγματοποιείται σφράγισμα με τσιμεντοκονιάματα υπερταχείας sika water plug. Σε πιο ήπιες περιπτώσεις εφαρμόζεται επισκευαστικό μπετόν.
  • Μετά την σφράγιση των ευαίσθητων σημείων, ξεκινάει η επάλειψη με τσιμεντοειδή δύο διαστάσεων στα τοιχία και στο δάπεδο, για τέλεια στεγανοποίηση του χώρου.
  • Δεύτερη επάλειψη τσιμεντοειδή δύο συστατικών μετά από 24 ώρες, ώστε να αποκτηθούν μηχανικές αντοχές και να στεγανοποιηθούν πλήρως τα τοιχία.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
100% Στεγανοποίηση του υπογείου