Στεγανοποίηση Φρεατίων Ασανσέρ

Στεγανοποίηση Φρεατίων Ασανσέρ

Στεγανοποίηση Φρεατίων Ασανσέρ

Τα φρεάτια των ασανσέρ βρίσκονται στο χαμηλότερο και δημιουργείται ισχυρή αρνητική πίεση. Αποτέλεσμα αυτού, να είναι το πιο “αδύναμο” σημείο της οικοδομής και σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε εισροές υδάτων, προκαλώντας σοβαρές βλάβες, τόσο στο σκυρόδεμα όσο και στον ανελκυστήρα.

Η εργασία που ακολουθείται απαιτεί χρήση ειδικών κονιαμάτων. Ακολουθούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία, καθώς είναι εξειδικευμένη εργασία σε μικρό χώρο, κάνοντας χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων.
 

Πετυχαίνοντας πλήρη στεγανοποίηση του φρεατίου με διάρκεια χρησιμοποιώντας συστήματα Sika που είναι τα πιο διαδομένα ακόμη και για τις δύσκολες περιπτώσεις.