Στεγανοποίηση με Sikalastic®-612

Στεγανοποίηση με Sikalastic®-612

Στεγανοποίηση με Sikalastic®-612

Το Sikalastic®-612 είναι ένα συστατικό, έτοιμο προς χρήση, χωρίς να απαιτεί ανάδευση, επαλειφόμενης ελαστικής μεμβράνης πολυορεθανικής βάσεως. Αποτελείται από ελαστική, υδρόφοβη, πολυοθρεθανική ρητίνη. Mε τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.
Ενεργοποιείται από την υγρασία, χωρίς να επηρεάζεται απ’ αυτήν, σχηματίζοντας ανθεκτική μεμβράνη στεγανοποίησης χωρίς ραφές για εκτεθειμένες επιφάνειες δωμάτων.

Τρόπος εφαρμογής

  • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας (σε περίπτωση όπου η επιφάνεια καλύπτεται από λάδια, μούχλα, σαθρά κονιάματα κλπ.) με χρήση υδροβολής.
  • Πλήρωση τυχόν ρωγμών ή αρμών με πολυουρεθανική μαστίχα SIKAFLEX.
  • Εφαρμογή εποξειδικού ασταριού Sika® Bonding Primer σε όλη την επιφάνεια για άριστη αγκύρωση του συστήματος .
  • Τοποθέτηση οπλισμού πολυεστερικoύ υφάσματος (Trevira) σε ευαίσθητα σημεία για την ενίσχυση της μόνωσης.
  • Εφαρμογή δύο στρώσεων πολυουρεθανικής μεμβράνης Sikalastic®-612
  • Τελική επίστρωση με Sikalastic®-570 TOP COAT, για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και αποφυγή κιμωλίασης του υλικού.